Menu

Publications

Published Books

Now Girls Know Their Rights
This Booklet showcases lessons from an intervention on Child Marriage and Female Genital Mutilation in Mara Region as part of the three year project Mobilizing Action to Safeguard Rights of Girls in, Tanzania, Published on August 2016 - Foundation for Women's Health Research and Development (FORWARD) DOWNLOAD THIS BOOK

Voices of Tarime Girls
This booklet is a collection of pictures, voices and stories from girls and young women that formed part of abigger project to address child marriage which took place in 2009.....DOWNLOAD THIS BOOK

Afya ya Uzazi ni Haki Yako
Kitini hiki kimeandaliwa na shirika la Jukwaa la Utu wa Mtoto (CDF). Kitini hiki kimewekwa katika sehemu mbili; Sehemu ya kwanza inajumuisha; haki za afya ya uzazi na kujamiiana ikiwa ni pamoja na maana ya afya ya uzazi, haki ya afya uzazi, haki zinazohusu maslawa ya kujamiiana, vijana na balehe, mikakati amboyo wasichana wanaweza kukabiliana na hali hiyo uzazi wa mpango......DOWNLOAD THIS BOOK

Voices of Child Brides in Tanzania
This report highlights the real lives of girl children in marriages; their duties and responsibilities as wives, the challenges they face, and the strategies they think could end child marriage in Tarime district. The report further looks at the influence of female genital mutilation (FGM), and addresses pregnancy and childbirth of girls and young women. Conclusions and recommendation are provided.......DOWNLOAD THIS BOOK